Vårt uppdrag på jorden - att förvalta väl
Vår flora och fauna - för kropp och själ

Vårt uppdrag på jorden är att vara en del av det stora pusslet av födelse, liv och död. Att vara en del av det intrikata system som binder ihop allt och ger oss möjlighet att överleva generation efter generation. Vår uppgift är att bevara livsrummet för kommande släkten.